ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ ลดราคาเหลือ 65 ล้าน เนื้อที่ 60-2-25 ไร่ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ ลดราคาเหลือ 65 ล้าน เนื้อที่ 60-2-25 ไร่ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

2212ACL0049 ขายที่ดินสวยแปลงใหญ่ 60-2-25 ไร่ หน้ากว้าง 295 เมตร ลึก 391 เมตร ล้อมรั้วรวดหนามทั้งแปลง ภายในที่ดิน มีต้นสักและต้นมะม่วงหิมพานต์ทำเลดี ใจกลางเมือง ติดถนน 2ด้าน เหมาะทำทุกโครงการ
2212ACL0049 Large plot of land for sale, 60-2-25 rai, width 295 meters, depth 391 meters, surrounded by barbed fence. Inside the land there are teak and cashew trees. Good location in the heart of the city, next to 2 roads, suitable for all projects.

ที่ตั้งทรัพย์ : ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์53000
Property Location: T.Tha Sao, A.Mueang, Uttaradit Province 53000

ทิศ หน้าที่ดินอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
The direction in front of the land is to the south east.

ลิงค์ทรัพย์ / Property Link https://linevoom.line.me/post/1167815408383188442
ที่ตั้งทรัพย์ / Property Location https://maps.app.goo.gl/A8t492Go8mRqBANH7

ราคาขาย 65,000,000 บาท คิดเป็น 2,683 บาทต่อตารางวา **** ลดราคาพิเศษจาก 68,000,000 บาท
Selling price 65,000,000 baht, equivalent to 2,683 baht per square wah
**** Special discount from 68,000,000 baht

*****พื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
***** green area Rural and agricultural land

จุดเด่นของทรัพย์ / Highlight of property
1.ที่ดินสวยแปลงใหญ่ทำเลดี ใจกลางเมืองหาได้ยาก
1. Beautiful large plot of land, good location, in the heart of the city.
2. การเดินทางสะดวก เข้า-ออก ได้ 2 ทาง
2.Convenient transportation, can enter and exit in 2 roads.
3. ที่ดินอยู่ใกล้แหล่งชุมชน, ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัด, ล้อมรอบด้วยหมู่บ้าน
3.The land is near the community, near the provincial government center, surrounded by villages.
4. เหมาะลงทุน สามารถทำได้ทุกโครงการ
4.Suitable for investment, able to do every project

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 กม.
1.UttaraditRajabhat University 3 km.
2.อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 3.7 กม.
2.PhrayaPhichai Dap Hak Monument 3.7 km.
3. สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4.5 กม.
3.Uttaradit Municipality Office 4.5 km.
4. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 4.9 กม.
4.Uttaradit Hospital 4.9 km.
5. โลตัส อุตรดิตถ์ 6.7 กม.
5.LotusUttaradit 6.7 km.
6.ห่างจากถนนหลัก 9.1 กม.(ถนนอินทร์บุรี-เชียงใหม่ หมายเลข 11)/ ห่างจากถนนทางหลวงชนบท (4007) 200 เมตร
6. Away from the main road (In Buri-Chiang Mai Road No. 11) 9.1 km. awayfrom the rural road (No. 4007) 200 meters
7. เจ้าของทรัพย์ซื้อที่ดินทำถนนทางเข้าเพิ่มจากเดิมรวมกว้างประมาณ 10 เมตร (ยังเหลืออีก 80 เมตร ก่อนถึงถนนลาดยาง) ยกให้เทศบาลเป็นถนนสาธารณะแล้ว
7. The owner of the property bought the land and made the access road more than the original, about 10 meters wide (there is still 80 meters left before reaching the paved road), giving the municipality a public road.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449
Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th
www.advantage.co.th
www.propertyadvantage.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar