บำบัดน้ำเสียในโรงงานยาตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP)   

บำบัดน้ำเสียในโรงงานยาตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP)   

การบำบัดน้ำเสียในโรงงานยาตามหลักมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ต้องมีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เครื่องจักรในโรงงานต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยา ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นสนิม เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อโรคในพื้นที่ อย่างปั๊มบำบัดน้ำเสียต้องเป็นปั๊มสแตนเลส เพื่อป้องกันการเกิดสนิม หรือการเกิดเชื้อในโรงงานยา

ให้ เอส ไรคส์ ช่วยพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมของคุณด้วยปั๊มบำบัดน้ำเสีย ปั๊มสแตนเลสสตีลเกรด 316L เพื่อให้โรงงานของคุณปลอดภัยและเป็นไปตามหลักมาตรฐาน GMP โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ sreich
Email : marketing@sreichcompany.com                           http://www.sreichcompany.com/th/index.php

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar